วิธีสังเกตสินค้าลอกเลียนแบบ

ยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร2

16:02     06/09/2018


1. ลักษณะขวดและฝา

2. ลักษณะฉลาก

3. ลักษณะกล่อง