วิธีสังเกตสินค้าลอกเลียนแบบ

ยานวดสมุนไพรตราพนาไพล สูตร2

16:00     06/09/2018


1.  ลักษณะขวดและฝา

ขนาดบรรจุ 15 และ 50 กรัม 

ขนาดบรรจุ 85 กรัม 

2.  รูปแบบฉลาก

ขนาดบรรจุ 15 และ 50 กรัม 

ขนาดบรรจุ 85 กรัม 

 

3.  รูปแบบกล่อง

ขนาดบรรจุ 15 และ 50 กรัม

 

ขนาดบรรจุ 85 กรัม