วิธีสังเกตสินค้าลอกเลียนแบบ

ยาหม่องตราโพธิ์เฮิร์บ สูตร2

23:09     04/12/2018


1. ลักษณะขวดและฝา

2. ลักษณะกล่อง