วิธีสังเกตสินค้าลอกเลียนแบบ

ยาหม่องตราโพธิ์เฮิร์บ สูตร2

16:01     06/09/2018


1. ลักษณะขวดและฝา

2. ลักษณะฉลาก

3. ลักษณะกล่อง