ผลิตภัณฑ์ของเรา

วิธีสังเกตสินค้าลอกเลียนแบบ

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาให้สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการปลอมแปลงสินค้าเกิดขึ้น ทางบริษัทจึงอยากให้ผู้บริโภคสินค้าของเรา สังเกตสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
จัดขึ้นที่บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่