ผลิตภัณฑ์ของเรา

วิธีสังเกตสินค้าลอกเลียนแบบ

หากต้องการมั่นใจว่าสินค้าในมือของท่านผลิตจากบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดหรือไม่ ท่านสามารถนำสินค้าดังกล่าวเปรียบเทียบกับภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่รวมถึงจุดสังเกตต่างๆ ที่จะช่วยให้ท่านมั่นใจและแน่ใจว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ​ อย่างแน่นอน
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
คณะสิงโตได้เดินทางมายังบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด เพื่อกล่าวคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือวันตรุษจีน
บริษัทฯ​ ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงได้จัดให้มีการตรวจประเมินสุขภาพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง…
บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ้อมเเผนดับเพลิง เเก้ไขปัญหาอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงาน…
บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองว่าเป็นหน่วยงานที่มีการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 จากบริษัท…