ผลิตภัณฑ์ของเรา

วิธีสังเกตสินค้าลอกเลียนแบบ

หากต้องการมั่นใจว่าสินค้าในมือของท่านผลิตจากบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดหรือไม่ ท่านสามารถนำสินค้าดังกล่าวเปรียบเทียบกับภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่รวมถึงจุดสังเกตต่างๆ ที่จะช่วยให้ท่านมั่นใจและแน่ใจว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ​ อย่างแน่นอน
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
เปลี่ยนอาณาจักรแห่งใหม่ของ "ครอบครัวโพธิ์หยก" สู่การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…
เนื่องจากลูกค้าได้สอบถามถึงข้อแตกต่างเกี่ยวกับลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ทางบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด จึงขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับข้อคำถามต่างๆ…
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสันติวนา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สู่สถานที่ผลิตยาแผนโบราณบริษัท โพธิ์หยก…
บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ขอแจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป…