ผลิตภัณฑ์ของเรา

วิธีสังเกตสินค้าลอกเลียนแบบ

หากต้องการมั่นใจว่าสินค้าในมือของท่านผลิตจากบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดหรือไม่ ท่านสามารถนำสินค้าดังกล่าวเปรียบเทียบกับภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่รวมถึงจุดสังเกตต่างๆ ที่จะช่วยให้ท่านมั่นใจและแน่ใจว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ​ อย่างแน่นอน
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารนำทีมโดยคุณภควัต เกาก่อสกุลได้จัดประชุมตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท…
พนักงานบริษัท โพธิ์หยกสุมนไพร จำกัดร่วมแรงร่วมใจกันปลูกสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่รู้จักกันดีในนนาม…
คุณภควัต และ คุณรัตนา เกาก่อสกุล ประธานบริษัทฯและภริยา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายมาลัยข้อพระกรและถวายตู้แช่แข็งจำนวน…
บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุนยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 อีกทั้งยังได้รับเกียรต์จาก…