ผลิตภัณฑ์ของเรา

วิธีสังเกตุสินค้าลอกเลียนแบบ

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาให้สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการปลอมแปลงสินค้าเกิดขึ้น ทางบริษัทจึงอยากให้ผู้บริโภคสินค้าของเรา สังเกตสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
คุณภควัต และ คุณรัตนา เกาก่อสกุล ประธานบริษัทฯและภริยา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายมาลัยข้อพระกรและถวายตู้แช่แข็งจำนวน…
บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุนยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 อีกทั้งยังได้รับเกียรต์จาก "บัวขาว บัญชาเมฆ" มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
คุณภควัต เกาก่อสกุล เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติคุณ "ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ” ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ…