"เจ้าของ" แบรนด์โพธิ์หยก คือ ใคร !?

08:29     06/10/2014


 

จากหลายร้อยคำถามที่ถามเข้ามาซ้ำๆ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ว่า...แบรนด์ "โพธิ์หยก" ใครเป็นเจ้าของ !?

วันนี้คงทำให้หลายๆ ท่านได้คำตอบ และหายสงสัยกับเอกสารที่ทางบริษัท ขอประกาศให้ทราบในวันนี้

นั่นคือ.. "ตราโพธิ์หยก" ได้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

โดยที่จะมีผู้ใดลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือแก้ไข้มิได้

เนื่องจากเป็นการละเมิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534