มั่นใจ!! ตัวแทนจากโพธิ์หยก 100%

09:34     16/09/2014


ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากบริษัทโพธิ์หยกสมุนไพรได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ก่อให้เกิดการ ลอกเลียน แบบสินค้าเพื่อหารายได้ในทางที่ ผิด!!!

ดังนั้น หากท่านต้องการมั่นใจว่าสินค้าที่ท่านวางจำหน่ายอยู่นั้นเป็น ของจริง หรือไม่

ให้ตรวจสอบเอกสารดังต่อไปนี้

 

ใบรับรองการเป็นตัวแทนที่ระบุชื่อ ลายเซ็นประธานพร้อมตราประทับ

และลำดับอย่างชัดเจน

หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยบริษัท

ที่มีลายเซ็นต์ประธานและตราประทับอย่างชัดเจน

หากมีทั้ง 2 อย่างนี้ครบถ้วน มั่นใจ !!! ได้เลยว่าสินค้าเป็นของแท้แน่นอน

เพื่อความชัวร์สามารถนำ เลขที่ตัวแทน มาตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล

กับทางบริษัทฯ ได้ที่เบอร์ 02 539 5867 ทางเรายินดีให้บริการในการตรวจสอบ