ยาหม่องตราโพธิ์เฮิร์บ สูตร2

14:08     16/09/2017


" โพธิ์เฮิร์บ สูตร 2 "

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด มาตั้งแต่ช่วงแรง อาจคุ้นเคยหรือคุ้นชิน

กับชื่อ "โพธิ์หยกทองสมุนไพร " พอมาเจอชื่อ " โพธิ์เฮิร์บ " อาจเกิดความงุนงงและสงสัย

ว่า...ทั้ง 2 ตัวนี้ใช่ตัวเดียวกันหรือไม่!? 

ทางบริษัทขอยืนยันเลยว่า คือ ตัวเดียวกัน เพียงแต่เราต้องการให้ชื่อมีความเป็นสากล

เรียกง่าย และสื่อถืงความเป็นสมุนไพรทันทีที่พูดถึง

จึงได้มีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ..เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 

และได้รับการอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายจากคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อย

ดังนั้น ผู้บริโภคทุกท่านสามารถวางใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย