มั่นใจผลิตภัณฑ์บริษัทโพธิ์หยกสมุนไพร มาตรฐานสากล

11:08     25/08/2014


ความสามารถ และ มาตรฐานบริษัทของเรา

บริษัทโพธิ์หยกสมุนไพร ได้รับอนุญาตให้เป็น 

  • สถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP พุทธศักราช 2560
  • เป็นสถานที่รับผลิตจากผู้ว่าจ้าง หรือ OEM original equipment mamufacturer และสามารถยื่นจดทะเบียนตำรับยาเพื่อได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการอาหารและยา
  • เป็นสถานที่นำเข้าส่วนประกอบของตัวยาจากต่างประเทศ

มาตรฐานของเรา

  • อุปกรณ์ภายในอาการที่ใช้ในห้องปฎิบัติการ สแตนเลส 309 เพื่อความปลอดเชื้อ
  • พื้นของอาคารฉาบด้วย Epoxy ผนังทำจากไอโซวอล เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ กรด ด่าง และป้องกันการเกิดอัคคีภัย