ผ่านรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

21:42     10/03/2019


หลังจากที่บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด 

ได้ย้ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณมาที่

ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พวกเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่นำโรงงานแห่งใหม่ของเรา

เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลอย่าง ISO 9001:2015 อีกครั้ง

เพื่อเป็นการชี้วัดถึงระบบการจัดการที่ดีสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

โดยทางบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ได้รับจดหมายแทนใบรับรองเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล UKAS 

The United Kingdom Accreditation Service

และได้รับเอกสารรับรองฉบับจริงอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

 

เพื่อให้ผู้บริโภคทุกท่านเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่า

บริษัทมีระบบในการจัดการคุณภาพอย่างมีมาตรฐาน

เนื่องจากการมีระบบคุณภาพในการจัดการและควบคุมการผลิตที่ดี

ย่อมนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ

ตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด

ในการขับเคลื่อนองค์กรของเราไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง