สวัสดีปีใหม่ 2019 - 新年快樂

18:34     13/02/2019


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

คณะสิงโตได้เดินทางมายังบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด

  

เข้าพบคุณภควัต เกาก่อสกุลและภริยาเพื่อกล่าวคำอวยพรและ

มอบของที่ระลึกสำหรับเทศกาลขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีน

ที่กระทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี

 

พร้อมกันนี้คุณภควัต เกาก่อสกุลและภริยา

ได้เตรียมอาหารว่างและน้ำสมุนไพรที่ปลูกและต้มเองไว้รับรอง

  

อีกทั้งคุณภควัต ยังได้นำคณะสิงโตเดินชมสวนสมุนไพร

ที่มีพื้นที่กว่า 4 ไร่ ประกอบด้วยสมุนไพรกว่า 100 ชนิด

ที่ตั้งใจปลูกเป็นแปลงสาธิตสำหรับศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

สำหรับสกัดสารจากสมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง

เนื่องจากในอนาคตอันใกล้บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด

ได้ตั้งพันธกิจไว้ว่าจะต้องมีโรงสกัดสารจากสมุนไพรเป็นของตนเอง

 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และสามารถให้โรงงานผลิตยาแห่งนี้

สามารถเป็นที่ศึกษาดูงานหรือฝึกงานเกี่ยวกับการผลิตยาสมุนไพร

ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก -> เก็บเกี่ยว -> สกัด -> ผลิต -> บรรจุ

จนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย

เพื่อช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล