ฝึกอบรมอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

19:05     29/01/2019


เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด

ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

   

โดยรับเกียรติจากทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่มาเป็นวิทยากร

   

ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย

แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อมีอัคคีภัยเกิดขึ้น

 . 

และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงาน 

เพื่อให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

  

เพราะการปฐมพยาบาลเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บได้

พร้อมกันนี้ยังได้ซ้อมแผนการหนีไฟ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท 

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นได้

   

โอกาสนี้ทางบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ขอขอบพระคุณทางทีมงาน

จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานีทุกท่านเป็นอย่างสูง

ที่สละเวลาอันมีค่าในการเข้ามาให้ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่พนักงานทุกคนของบริษัท

ทางเราจะนำความรู้ที่ได้จากท่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น องค์กรและสังคม