ส่งมอบรถแก่สุดยอดตัวแทนประจำปี 2561

02:14     30/11/2018


วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ได้ทำการส่งมอบรถกระบะ Cargo Box

ให้แก่สุดยอดตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประจำปี 2561

ณ บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด สาขาคลองหลวง ปทุมธานี

พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยาหม่องสมุนไพรตั้งแต่กระบวนการแรก

จนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าพร้อมจำหน่ายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายทุกท่าน

โอกาสนี้ทางบริษัทฯ ใครขอขอบพระคุณตัวแทนจัดจำหน่ายทุกท่าน

ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ผลิตภัณฑ์บริษัทเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดประเภทยาหม่องสมุนไพร

เป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า

พัฒนา และเติบโตมาเป็นบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดจนถึงทุกวันนี้

และจะยังคงพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่ผลิตภัณฑ์

โดยเฉพาะการพัฒนาหลักเกณ์และวิธีการผลิตเพื่อรองรับ

มาตรฐาน GMP/PICs ในอนาคตอันใกล้นี้