ประเพณีแข่งขันเรือพายประจำปี 2561

05:21     22/11/2018


 

ประเพณีแข่งขันเรือพายสแตนเลส

ถือเป็นประเพณีประจำตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

เป็นประเพณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ให้การสนับสนุน

มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยจะจัดขึ้นก่อนวันลอยกระทง

เพื่อเป็นการสร้างความมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคี

และเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 16

ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่

ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน

กับวิสัยทัศน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

เมื่อเราอาศัยอยู่ในท้องถิ่นหรือสถานที่ใด

สิ่งที่เรามิควรลืมหรือควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

คือ การมีร่วมหรือให้ความสัญประเพณีหรือกิจกรรมประจำท้องถิ่นดังกล่าว

นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของผู้ปกครองแล้ว

ยังถือเป็นการให้เกียรติประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าวด้วย

ภายในงานได้มีการจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่มของประชาชนหมู่ต่างๆ 

 

ไว้สำหรับบริการผู้มาร่วมงานทุกคน และมีการโซนสำหรับ

ประชาชนที่ต้องการตั้งร้านค้าเพื่อหารายได้เสริม

สำหรับบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัดเอง

ได้มีการจัดตั้งทีมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันเรือพายและจัดบูธ

เพื่อแจกยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร, ยาหม่องตราโพธิ์เฮิร์บ

และยานวดสมุนไพร ตราพนาไพล ขนาด 15 กรัม

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดขนมจีนแกงเขียวหวานและขนมจีนน้ำเงี้ยว

มาให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านและพนักงานบริษัททุกคน

ด้านการแข่งขันเรือพายประเภททีมผู้ประกอบการของบริษัท

เนื่องจากทีมนักกีฬาของเราไม่มีประสบการณ์ด้านการพายเรือมาก่อน

จึงได้ฝึกซ้อมอย่างหนักทุกเย็นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ร่างกาย

และลงฝึกในสนามจริงเพื่อให้เกิดความคุ้นชินเมื่อเวลาแข่งมาถึง

ในความดูแลของคุณสุเทพ ชูแสง ตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัทฯ

จากความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของนักกีฬา

และที่ขาดไม่ได้ คือ กำลังใจจากกองเขียร์และผู้บริหาร

ทำให้ทีมของบริษัทฯ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ!!

นับเป็นการสร้างชื่อเสียงครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในตำบลคลองสี่อีกด้วย 

นอกจากนี้ทางผู้บริหารยังให้การสนับสนุนการแข่งขันเรือพายในครั้งนี้

โดยมอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่ทีมนักกีฬาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

แทนคำขอบคุณและชื่นชมในความเพียรพยายามจากการฝึกซ้อมอย่างหนัก

จนกระทั่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในวันนี้

ทังนี้ ต้องขอขอบพระคุณความมุ่งมั่น ความตั้งใจและความไม่ย่อท้อของทัพนักกีฬา

แรงใจและกำลังใจจากกองเชียร์ ทีมผู้บริหาร 

รวมถึงการให้คำชี้แนะจากโค้ชและผู้จัดการทีม

ที่ช่วยให้เราคว้าชัยชนะตามเป้าหมายมาได้สำเร็จ!!