โพธิ์หยกร่วมใจสร้างโลกสีเขียว

14:24     30/08/2018


สืบเนื่องจากแนวคิดของคุณภควัต เกาก่อสกุล ประธานบริษัทฯ

ที่ว่า...อยากจะมีสวนสมุนไพรเป็นของตนเอง

โดยสมุนไพรนั้นเมื่อปลูกแล้วจะต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ทั้งต่อบริษัทฯ​เอง ประชาชนและสังคมรอบข้าง

ท่านจึงยอมทุ่มเงินจำนวนหลายล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียง

กับสถานที่ผลิตยาแผนโบราณเพื่อใช้สำหรับเพาะปลูกสมุนไพรโดยเฉพาะ

สมุนไพรตัวแรกที่ท่านอยากจะทำการปลูกด้วยตนเอง คือ

"เสลดพังพอนตัวเมีย" หรือ "พญายอ"

เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

เพียงเพราะต้องการอยากควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเพาะปลูก

เก็บเกียวและการสกัดสารเพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุด

และมั่นใจว่าปลอดภัยกับผู้บริโภคมากที่สุด

การที่จะทำเช่นนี้ได้นั้นท่านจะต้องลงมือทำด้วยตนเอง

พวกเราพนักงานบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด 

จึงได้ช่วยสานต่อแนวคิดของท่านโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน

ตั้งแต่แบ่งที่ดืนจำนวน 4 ไร่ ออกเป็นแปลงสำหรับเพาะปลูกสมุนไพร

จำนวน 8 แปลง และเหลือที่ดินจำนวนหนึ่งไว้สำหรับทำสวนสมุนไพร

เพื่อการเรียนรู้ให้แก่บุคคลภายนอกท่ีต้องการเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน

เบื้องต้นได้ดำเนินการเพาะปลูกต้นกล้าเสลดพังพอนตัวเมียจำนวนทั้งสิ้น 2,100 ต้น

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน

ที่แม้จะมีสายฝนโปรยลงมาพวกเราก็ยังคงช่วยกันปลูกกันอย่างสนุกสนาน

สร้างรอยยิ้ม เลียงหัวเราะและมิตรภาพระหว่างกันเพราะเรามีเป้าหมายร่วมกันคือ

สานต่อแนวคิดของคุณภควัต เกาก่อสกุล ช่วยกันคืนกำไรสู่สังคมและทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้มากที่สุด

ไม่เพียงแต่ผลประโยชน์ทางการเรียนรู้แต่เรายังอยากเป้นแหล่งต้นกล้าพันธุ์สมุนไพร

ให้แก่ผู้ที่สนใจอยากเพาะปลูก อีกทั้งยังต้องการช่วยสร้างโลกใบใหม่

ที่เขียวขจีร่มรื่นและร่มเย็นกลับคืนให้แก่สังคมเพื่อนำโลกใบเดิมกลับคืน