เดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อคนพิการ (Run For Giving)

19:49     13/08/2018


สโมสรกีฬาคลองสามวาร่วมกับชมรมคนสามวา, วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ

และนีรชาศึกษา จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อคนพิการ” (Run For Giving)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ. 2561โดยมี

ท่านสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ในการนี้ บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด

ได้ส่งตัวแทนของบริษัทฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุน

ยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2

เพื่อช่วยบรรเทาอาการวิงเวียน เหนื่อย เมื่อยล้าหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ

อีกทั้งยังได้เรียนเชิญสิบโทสมบัติ บัญชาเมฆ หรือ

"บัวขาว บัญชาเมฆ" ดีกรีแชมป์โลกมวยไทย

และเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด

 

มาเป็นเกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลแก่นักวิ่งในครั้งนี้ด้วย

โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เพราะนอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ออกกำลังกายแล้วยังได้มีโอกาส

ช่วยเหลือผู้พิการทั้งทางตรงและทางอ้อม เรียกได้ว่านอกจากจะสุขภาพดีแล้ว

ยังอิ่มบุญกันถ้วนหน้าอีกด้วย