ตัวแทนจำหน่าย

เรียน บริษัทโพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ผมอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ไตหวัน และจีนครับครับ อยากทราบเงื่อนไขและราคาสั่งซื้อผลิตภัทฑ์ยาหม่อง รบกวนส่งเข้า Email : wiriya.p@hotmail.com ขอบคุณครับ

นายวิริยะ พิริยาภิญโญพงศ์

1,812

18:00     13-11-2018

1.4.214.xxx.xxx

ตอบคำตอบ

6 + 1 =