วิธีสังเกตุสินค้าลอกเลียนแบบ

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาให้สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการปลอมแปลงสินค้าเกิดขึ้น ทางบริษัทจึงอยากให้ผู้บริโภคสินค้าของเรา สังเกตสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
Bottom of Packaging
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
The back info.
บาร์โค้ด
Barcode
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
Manufacturing/Expiration date
PHOYOK HERB CO., LTD would like to inform you that “PHOYOK” product in nostrum type, Registration number G 227/59 is ready…
May 27th 2016, at Sriwara B, Town in Town Hotel, Bangkok. Here come our first brand ambassador of PHOYOK HERB CO., LTD.…
May 10th 2016, PHOYOK CO., LTD. arranged the worship ceremony for new medicine manufacturing building at 09.09 am.
PHOYOK HERB CO., LTD. received the honored from CP ALL CO., LTD. to be a part of Chinese Travelers’ Best Friend in Thailand…