วิธีสังเกตุสินค้าลอกเลียนแบบ

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาให้สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการปลอมแปลงสินค้าเกิดขึ้น ทางบริษัทจึงอยากให้ผู้บริโภคสินค้าของเรา สังเกตสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์
Bottom of Packaging
ที่อยู่ด้านหลังกล่อง
The back info.
บาร์โค้ด
Barcode
วันผลิต/วันหมดอายุ ชัดเจน
Manufacturing/Expiration date
Exercise is defined as any movement that makes your muscles work and requires your body to burn calories.
Young and dynamic CEO of Phoyok Herb Co., Ltd. Mr.Pakhawat Kaokorsakul, his kind initiative to support the nation from the…
PHOYOK HERB CO., LTD would like to inform you that “PHOYOK” product in nostrum type, Registration number G 227/59 is ready…
May 27th 2016, at Sriwara B, Town in Town Hotel, Bangkok. Here come our first brand ambassador of PHOYOK HERB CO., LTD.…