วิธีสังเกตสินค้าลอกเลียนแบบ

ยานวดสมุนไพรตราพนาไพล สูตร2

23:43     15/01/2023


1.  ลักษณะขวดและฝา

ขนาดบรรจุ 15, 50 และ 85 กรัม 

 

2.  รูปแบบกล่อง

ขนาดบรรจุ 15 และ 50 กรัม

ขนาดบรรจุ 85 กรัม