แจ้งแก้ไขฉลากยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2

16:39     24/03/2020


เนื่องด้วยทางบริษัทโพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ได้ทำการแก้ไขแบบฉลากยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 โดยเพิ่มชื่อภาษาไทยที่ฉลาก และ เพิ่มเครื่องหมาย ® และ TM ตรงตำแหน่งเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ รวมถึงแก้ไขข้อความสรรพคุณด้านฉลากภาษาจีนให้สอดคล้องกับมาตราฐาน GMP ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการแก้ไขตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

หากตัวแทนจำหน่าย ผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านพบเห็นฉลากยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าของแท้จากบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด อย่างแน่นอน