TOP 3 สินค้ายอดนิยมใน Taobao MarketPlace

11:41     13/01/2020


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

Taobao Global Marketplaceได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Magellan Project

และมอบรางวัลให้แก่ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรก 

ยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 ถือเป็น 1 ใน 3 ของ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและมียอดสั่งซื้อมากที่สุดในปี 2019

คุณปราณอม แผนใหญ่ รองประธานบริษัทฯ

เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าวด้วยความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

พร้อมกับคุณรัตนา เกาก่อสกุลที่ร่วมเดินทาง

มาชื่นชมความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเหมาะแก่การเพาะปลูก

ทำให้สมุนไพรท่ีเรานำมาใช้เป็นสกัด

เพื่อเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มีความอุดมสมบูรณ์

มีปริมาณของสารสำคัญท่ีใช้ในการออกฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพจนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

จนติดอัน 1 ใน 3  สินค้าขายดีของ Taobao Global ในเครือของ Alibaba

 

ทั้งนี้ บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณ

ทาง Taobao Global Marketplace เป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาส

ให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้วางจำหน่ายใน Marketplace ของท่าน

ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าชาวจีนมากยิ่งขึ้น

 

 

ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีเพียงแค่ยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 เท่านั้น

แต่เรายังมียาหม่องตราโพธิ์เฮิร์บ สูตร  2 และ ยานวดสมุนไพรตราพนาไพล สูตร 2

สำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยและบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

รวมถึงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาสูตรตำรับ

ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุด