ประเพณีแข่งขันเรือพาย ปี 2562

21:39     01/01/2020


บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเรือพายประจำปี 2562 กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 รวมถึงได้มีการเตรียมอาหาร, ยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 และยานวดสมุนไพร สูตร 2 ไว้สำหรับบริการให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย

 

ประเพณีแข่งขันเรือพายสแตนเลสเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นทุกปีก่อนวันลอยกระทง เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในตำบลคลองสี่ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 16 ได้สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา

 

โดยในปีนี้บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มาไว้ในครอบครอง แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน แต่พนักงานก็ยังหมั่นซ้อมทุกวันหลังจากเลิกปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยกันตระเตรียมอาหาร ยาและเครื่องดื่มไว้คอยบริการนักกีฬาและผู้ร่วมงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือพายให้ยังอยู่คู่ตำบลคลองสี่สืบไป