กล่องรูปแบบใหม่มี QR Code

09:53     24/09/2019


บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ขอแจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าทุกท่านทราบว่า 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กล่องสินค้าของบริษัท

จะทยอยการเพิ่ม " QR Code " ลงบนกล่องโดยจะเริ่มที่

สินค้าตราโพธิ์หยกและตราโพธิ์เฮิร์บก่อน

เพื่อเพิ่มช่องทางในการสอบถามข้อมูลออนไลน์ผ่าน

"We Chat Phoyok Official" 

โดยสามารถเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวง่ายๆ เพียงแค่ท่าน

แสกน QR Code ที่ระบุด้านหลังกล่อง

ท่านก็สามารถสอบถามข้อมูลที่ท่านต้องทราบและ

สามารถติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

ที่ระบุด้านหน้ากล่องจากเดิม คือ ISO9001:2008 เป็น ISO9001 : 2015  

เนื่องจากบริษัทได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว