ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวอุบลราชธานี

08:05     20/09/2019


บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ร่วมกับ กีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติดร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ

พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ผ่านคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จำนวนเงิน

รวมกัน ทั้งสิ้น 100,000 บาท

โอกาสนี้ บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ขอเป็นแรงใจให้แก่ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ที่ถือเป็น

ตัวแทนของประชาชนคนไทย ช่วยส่งมอบความช่วยเหลือจากทั่วทุกสารทิศให้แก่พี่น้องชาว

จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ดังคำกล่าวที่ว่า "คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน"

มาสะสมธนาคารแห่งความดีร่วมกัน ได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 7061037793
ชื่อบัญชี : คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

#ธนาคารแห่งความดี #คนไทยไม่ทิ้งกัน

เครดิตภาพ : กีฬา 329 ฯ, สำนักข่าว TPN NEWS และ ROOM44