ต้อนรับท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม

07:56     20/09/2019


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดมเดินทางมาเยี่ยมชมสวนพฤกษโพธิ์หยกสมุนไพร โดยท่านเจ้าคุณมีความสนใจเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการใช้สมุนไพรเป็นอย่างมาก และอยากให้บุคลากรของเราได้มีโอกาสไปวิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกสมุนไพรที่โรงเรียนชาวนา ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

หลังจากเยี่ยมชมสวนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านเจ้าคุณได้เยี่ยมชมอาคารสำนักหลังใหม่พร้อมกับเปิดโอกาสให้คุณภควัต เกาก่อสกุลและครอบครัว, ทีมผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสถวายกระเช้ายาหม่องและจตุปัจจัยทัยธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยท่านเองได้เตรียมหนังสือและซีดีธรรมะมามอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

รวมถึงได้วาดภาพ “ใบโพธิ์” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำบริษัทมอบไว้เป็นที่ระลึก ณ โอกาสนี้ด้วย ก่อนเดินทางกลับท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดมได้ทำพิธีเจิมห้องทำงานของผู้บริหารและอาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อทั้งสถานที่และผู้ปฏิบัติงานในบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัดแห่งนี้สืบไป