ชี้แจงเรื่องสีของฝาขวด

10:23     13/05/2020


\

เนื่องด้วยฝาของยาหม่องขนาดบรรจุ 15 กรัมมีเฉดสีที่แตกต่างกันตามภาพ

โดยสาเหตุของความแตกต่างดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ

มีซัพพลายเออร์ที่ทำหน้าที่ในการผลิตแผ่นเหล็ก

สำหรับใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตฝาจำนวน 2 แห่ง

ซึ่งแต่ละแห่งมีกรรมวิธีในการควบคุมการผลิตแตกต่างกัน

จึงส่งผลให้เฉดสีของฝายาหม่องขนาดบรรจุ 15 กรัม

มีความแตกต่างกันตามไปด้วย

 

สัญลักษณ์ BTi ด้านข้างฝาขนาดบรรจุ 50 กรัม

สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นการทำสัญลักษณ์ของทางซัพพลายเออร์

ที่ทำหน้าที่ผลิตฝาขนาดบรรจุ 50 กรัมให้แก่เรา

ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าหากพบสัญลักษณ์ดังกล่าว

ด้านข้างฝาที่ด้านบนของฝาเป็นโลโก้ของบริษัทฯ 

เป็นสินค้าของแท้!! มิใช่ของปลอมอย่างแน่นอน

 ปัจจุบันยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2

ได้มีการพัฒนาสูตรตำรับจากเดินที่เป็นเพียงยาแผนโบราณ

ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นยาสามัญประจำบ้านเพื่อให้ผู้บริโภค

สามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น